2013.12.11. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ intézményvezetői pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

230/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

232/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

238/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve

 

4./ Javaslat sportfejlesztési koncepció elfogadására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

243/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

5./ Szolgáltatástervezési Koncepció 2013-2014. évre vonatkozó felülvizsgálata

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

244/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre); 1. sz. melléklet

 

6./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

246/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

7./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

227/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

8./ Javaslat az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. részére támogatás nyújtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

226/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

237/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A Savaria Barokk Zenekar Alapítvány támogatási szerződésének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

229/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Hozzájárulás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötendő megállapodás aláírásához

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

221/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. támogatásának ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

248/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

13./ CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. önkormányzati
tulajdonú üzletrészének átruházása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

236/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Ellátási szerződések módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

dr. Hosszú Károly irodavezető

216/2013., 216/2/2013. sz., 216/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a FESZ KKN Kft. részére eszközbeszerzés céljára nyújtandó támogatásról szóló döntésre

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

223/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Pénzeszköz átadás-átvétel megállapodás megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti
IX. Tankerületével

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

241/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ferencvárosban

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

242/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Akadálymentesítési kérelmek

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-530/2013., Sz-531/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-489/2013. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2013. december 6.

 

Illyés Miklós s.k.

elnök

 

Top