2013.12.11. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
201/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

201/2/2013. sz.

 

2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi
bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
200/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

200/2/2013. sz.

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
232/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

232/2013. sz.

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
231/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

231/2013. sz.

 

5./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra
246/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

246/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

6./ Előterjesztés a Budapest IX. kerület területét érintő 3-as villamos vonal fejlesztéséhez kapcsolódó közművezetékek
kártalanítási díjának elengedésére
234/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

234/2013. sz.

 

7./ Javaslat a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés
megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával
233/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

233/2013. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a parkolási feladatok ellátásával összefüggő döntések meghozatalára
247/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

247/2013. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

9./ A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken történő egységes hivatali
elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés közbeszerzési pályázatának kiírása és az építési engedélyhez kapcsolódó
megállapodás megkötése
240/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: Vörös Attila FEVIX Zrt. elnök-vezérigazgatója

240/2013. sz

 

10./ A Daganatos Gyermekek Jövőjéért Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása, és részükre a Bp. IX.
Haller u. 26. fszt. IV. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
220/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

220/2013. sz.

 

11./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2014. évi üzleti tervének, társasági
szerződésmódosításának elfogadására
222/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: Mezey István képviselő

222/2013. sz.

 

12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve
215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

215/2013. sz.

 

13./ A a Budapest, IX. Ráday u. 52. E ép. fsz. XXI. sz. (hrsz.: 36903/0/E/3) garázshelyiség alatti földterület
elidegenítése
Sz-508/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-508/2013. sz.

 

14./ Bp., IX. Üllői u. 23. A. épület szuterén I. (hrsz.36837/0/A/1) szám alatti üres helyiség elidegenítése
Sz-504/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-504/2013. sz.

 

15./ A Budapest, IX. Haller u. 54. szám alatti épület tetőterének (10 m2 ) bérbeadása mobil cellás távközlési
bázisállomás üzemeltetése céljára
Sz-509/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-509/2013. sz. 

 

16./ Elővásárlási jognyilatkozat a Budapest IX. ker. Ráday u. 18. I. udvar II. 15. (hrsz. 36825/0/B/31) szám alatti
lakásra
Sz-494/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

17./ Méltányossági lakáskérelmek
Sz-529/2013. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

18./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-496/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

19./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-495/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

20./ Üres lakások műszaki csatolására vonatkozó kérelmek
Sz-506-507/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

21./ Futamidő meghosszabbítása a részletfizetési kedvezménnyel eladott Bp. IX. ker., Mester út. 13. II. em. 5. szám
alatti lakásra vonatkozóan
Sz-503/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

22./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-497/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

23./ A Bp. IX. Ráday u. 39. fszt. 7. szám alatti lakásra létesített házfelügyelői szolgálati jelleg törlése
Sz-498/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

24./ Határozatok módosítása
Sz-502/2013., Sz-510/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Madár Éva irodavezető, Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

 

25./ Határozatok visszavonása
Sz-499-501/2013. sz., Sz-505/2013 előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a Bp. IX. Ferenc krt. 23. szám alatti ingatlan értékbecsléséről
Sz-526/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Madár Éva irodavezető

 

2./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-490/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Kandolka László elnök

 

 

Budapest, 2013. december 6.

Kandolka László s.k.
elnök

Top