2013.12.04. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A HÜB 236/2013. (XI.06.) számú határozatának módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-491/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

 

A Humán Ügyek Bizottsága 236/2013. (XI.06.) számú határozatát a megállapodás megkötésének megfelelően kell módosítani. A határozatban szereplő megállapodás aláírásához a Humán Ügyek Bizottságának a jóváhagyó döntése szükségszerű.

 

Budapest, 2013. december 2.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top