2013.11.27. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ „Zöldudvar 2013 pályázat” elbírálása
Sz-477/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-477/2013. sz.

 

2./ Az FMK által rendezett „Ferencvárosi advent” rendezvény megtartására irányuló kérelme
Sz-487/2013. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-487/2013. 

 

Indoklás:
A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelem elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

 

 

Budapest, 2013. november 26.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top