2013.11.20. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ MTA Humántudományok Kutatóháza – tervbemutató
Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

 

2./ „Zöldudvar 2013 pályázat” elbírálása
Sz-477/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-477/2013. sz.

 

3./ Ferencvárosi Komplex Környezettudatos Nevelés 2012/2013 program elszámolása
Sz-478/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-478/2013. sz.

 

4./ Közterület-használati díjtartozás (6 havi) részletekben történő megfizetése iránti kérelem
Sz-480/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-480/2013. sz.

 

5./ Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése iránti
kérelem
Sz-481/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-481/2013. sz.

 

6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-476/2013., Sz-482/2013., Sz-483/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-479/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-476/2013.; Sz-482/2013.; Sz-483/2013. sz.; Sz-479/2013. sz. 

 

7./ A fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása
Sz-475/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

Budapest, 2013. november 15.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top