2013.10.31. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában a 2014. évben kialakítandó vendéglátó-teraszokra
Sz-434/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-434/2013. sz.

 

2./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-430/2013., Sz-431/2013., Sz-432/2013., Sz-433/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-430/2013.; Sz-431/2013.; Sz-432/2013.; Sz-433/2013. sz.

 

Indoklás:
A teraszpályázat kiírási határideje 2013. október 31. Az elbíráláshoz bizottsági döntés szükséges.

 

 

Budapest, 2013. október 30.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top