2013.10.03. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: HÜB, Illyés Miklós elnök

142/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

183/2013., 183/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének döntése helyi építmény és telek- és idegenforgalmi adó 2014. évben történő működtetéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

169/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

182/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

181/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló …./2013. (…..) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

164/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

167/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező szervezetek 2012. évi beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

165/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

9./ Bp., IX. Ráday u. 8. fszt.I. (36819/0/A/2 hrsz.) és fszt.II. (36819/0/A/3 hrsz.) szám alatti bérbe adott helyiségek elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

180/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Elővásárlási jog gyakorlása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

184/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat átjátszó állomásának elhelyezésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

166/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Döntés települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

175/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A Musical Varázs Alapítvány és a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 2012. évi pályázati beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

176/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a támogatásokról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

172/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Gát u. 20. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

188/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Lenhossék u. 7-9. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról, valamint a Ferencvárosi Szociális és Közösségi Központ kialakításáról az épület pince- és földszintjén

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

189/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

178/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozás

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

187/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ A Hegyvidéki Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

168/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat a köznevelési intézményekben létrehozandó intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

177/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Középső-Ferencváros rehabilitációs terület KSZT módosításhoz kapcsolódó településrendezési szerződés

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

186/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

22./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

174/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. I-VI. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

163/2013., 163/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató a kerületi küldött I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Veres László kerületi küldött

140/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató az EU „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” program megvalósításáról és zárásáról

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató

173/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a LÉLEK – Programról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

171/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

170/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2013. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

1/3/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2013. szeptember 26.

 

Bácskai János

polgármester

Top