2013.10.02. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Humanitas Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-377/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

183/2013., 183/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

182/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

167/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező szervezetek 2012. évi beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

165/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

6./ A Musical Varázs Alapítvány és a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 2012. évi pályázati beszámolójának
elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

176/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat
értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

178/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozás

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

187/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A Hegyvidéki Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

168/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a köznevelési intézményekben létrehozandó intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak
delegálására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

177/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Trió Kulturális Bt. pályázati támogatása vonatkozásában benyújtott beszámoló elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-407/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A 2012. évi 3143. „egyéb oktatási feladatok” költségvetési sorról pályázott támogatások beszámolóinak
elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-408/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szakmai programjának és
mellékleteinek módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-403/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerület kérelme alapján támogatott intézmények
elszámolásának elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-409/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a HÜB 63/2013.(IV.03.) határozatának módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-410/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. által benyújtott
éves tagsági díjra vonatkozó számla kiegyenlítése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-375/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-411/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-412/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2013. első féléves
helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

163/2013., 163/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató a LÉLEK Programról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

171/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

170/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./Tájékoztató a Ferencvárosi Főplébánia és a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi
pályázati elszámolásával kapcsolatban

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-413/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-379/2013. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2013. szeptember 27.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top