2013.09.04. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Ferencvárosi Művelődési Központ „Humor és Bor Ünnepe” című rendezvény közterület-használati
hozzájárulás iránti kérelme
Sz-361/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-361/2013. sz.

 

2./ Ferencvárosi Művelődési Központ „Lakótelepi Mulatságok” című rendezvény közterület-használati
hozzájárulás iránti kérelme
Sz-362/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-362/2013. sz.

 

3./ Horizont Reklám Szerviz Kft. Budapest IX. ker. Lónyay u. 2. szám előtti gyalogjárda területére
benyújtott közterület-használat iránti kérelmei
Sz-363/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-363/2013. sz. 

 

Indokolás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

 

 

Budapest, 2013. augusztus 30.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top