2013.08.26. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

156/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

(Mellékletek a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)

 

2./ Javaslat a 2013. évi Fővárosi városrehabilitációs pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

155/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

3./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

151/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Hasznosított, nem lakás célú helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

158/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan 265,95 m2 alapterületű részének hasznosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

154/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Aszódi úti lakótelepen élők részére posta kialakítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

160/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

7./ Budapest, IX. Ferenc krt. 39. földszint II. (hrsz. 37532/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

152/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a támogatásokról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

159/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

157/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

149/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat Bp. IX., Gát u. 2-6. szám alatti 19,7 m2 és 30,4 m2 alapterületű helyiségek felújításával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

162/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

12./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága és a Ferencvárosi

Intézményüzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

146/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Feladat-ellátási szerződés módosítása az Esély Közösségi Egyesülettel

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

148/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány beszámolója és együttműködési megállapodás megkötése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

147/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ SHIRAZ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 226/2013. (VII.04.) sz. határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

150/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Fellebbezés településképi bejelentési eljárás keretén belül meghozott döntés ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

153/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

145/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

Az irányadó jogszabályok alapján az Magyar Állam tulajdonában lévő, (hrsz.:38229/9) kivett közút művelési ágú, Külső-Mester utcai útszakasz tulajdonjogának ingyenes igénylésére 2013. augusztus 27-ig van lehetőségünk. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak az útszakasz tulajdonjog megszerzéséhez kiemelt érdeke fűződik, ezért az ügyben a Képviselő-testületnek dönteni szükséges, így rendkívüli ülés összehívását kezdeményezem.

 

Budapest, 2013. augusztus 22.

 

Bácskai János

polgármester

Top