2013.08.26. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
151/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

151/2013. sz.

 

2./ Hasznosított, nem lakás célú helyiségek elidegenítése
158/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

3./ Javaslat a Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan 265,95 m2 alapterületű részének hasznosítására
154/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

154/2013. sz.

 

4./ Aszódi úti lakótelepen élők részére posta kialakítása
160/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

160/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

5./ Budapest, IX. Ferenc krt. 39. földszint II. (hrsz. 37532/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
152/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

6./ A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány beszámolója és együttműködési megállapodás megkötése
147/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

147/2013. sz.

 

7./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-336/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-336/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

8./ Az M-Bistro Ráday Kft. által felhalmozott bérleti díj tartozás elengedése
Sz-337/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-337/2013. sz.

 

9./ Méltányossági lakás kérelmek
Sz-353/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Társasházban lévő üres lakások pályázat útján történő elidegenítése
Sz-350/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-350/2013. sz.

 

11./ Társasházban lévő üres lakások nyilvános pályázat útján történő elidegenítése
Sz-349/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-349/2013. sz.

 

12./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-352/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-351/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14./ A GB.28/2013.(I.30.) számú határozatának módosítása
Sz-354/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-354/2013. sz.

 

15./ Egyéni vállalkozó közterület-használati díjtartozás elengedése iránti kérelme
Sz-355/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-355/2013. sz.

 

Indokolás:
A 2013.08.26-i rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései kapcsán szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2013. augusztus 22.

Kandolka László s.k.
elnök

Top