2013.08.23. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Fellebbezés településképi bejelentési eljárás keretén belül meghozott döntés ellen
153/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

2./ Javaslat a 2013. évi Fővárosi városrehabilitációs pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
155/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

155/2013. sz.

 

3./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
151/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

151/2013. sz.

 

4./ TeSzedd! akció Ferencvárosban
Sz-338/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-338/2013. sz.

 

5./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB.180/2013.(V.15.)
számú határozatának módosítása
Sz-340/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-340/2013. sz.

 

6./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 147/2013. (IV.17.) sz.
határozatának módosítása
Sz-339/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-339/2013. sz.

 

7./ BEGOM Kft. – jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése iránti kérelme
Sz-345/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-345/2013. sz.

 

8./ RÁD VOX CAFE Kft. – jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterülethasználati díj csökkentése iránti kérelme
Sz-346/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-346/2013. sz.

 

9./ Ráday 8. Kft. közterület-használati díjtartozás (6 havi) részletekben történő megfizetése iránti
kérelme
Sz-347/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-347/2013. sz.

 

10./ Közterület–használat megkötésére irányuló kérelmek
Sz-348/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-348/2013. sz.

 

Indokolás:
A 2013. augusztus 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülés előtt a Bakáts-projekttel kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2013. augusztus 22.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top