2013.08.23. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

156/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) (Mellékletek a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)

 

2./ Javaslat a Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan 265,95 m2 alapterületű részének hasznosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

154/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

157/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

146/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Feladat-ellátási szerződés módosítása az Esély Közösségi Egyesülettel

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

148/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány beszámolója és együttműködési megállapodás megkötése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

147/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Méltányossági ügyek

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-341-344/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a HÜB 51/2013. (III.19.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: dr. Hosszú Károly irodavezető

Sz-356/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

 

A 2013. augusztus 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései kapcsán szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

Budapest, 2013. augusztus 22.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top