2013.06.26. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Háziorvosi kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-311/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-312/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-313/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a 3301. költségvetési sor „Egészségügyi prevenció” felhasználására vonatkozó HÜB. 39/2013.
(III.06.) sz. határozat 1. pontjának módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-314/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének
módosítása, valamint a Varázskert Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-315/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A HÜB 15/2013. (I.30.) számú határozat módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-317/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a 2012. évi pályázati támogatások vonatkozásában benyújtott beszámolók ügyében történő döntések
meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-318/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató Ferencváros munkaerő-piaci helyzetéről 2013. január – április között

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-316/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

 

A Humán Ügyek Bizottságának döntése szükséges a háziorvosi kérelemmel kapcsolatban, az ellátás zavartalan működése érdekében, ezért szükséges a rendkívüli ülés összehívása.

 

Budapest, 2013. június 21.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top