2013.06.06. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről
120/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

120/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
100/3-4/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/34/2013.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a FESZOFE Kft-vel kötendő támogatási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
125/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2/2013. sz.

 

4./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására
132/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

132/2013. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

5./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel kapcsolatos döntések meghozatalára
138/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

138/2013. sz.

 

6./ Javaslat a 2013. évi Fővárosi városrehabilitációs pályázatra benyújtandó helyszínekről
126/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

126/2013. sz.

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. II. félévi munkaterve
121/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2013. sz.

 

8./ 2013. évi templompályázat értékelése
Sz-292/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.-20. sz. mellékletek

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-292/2013. sz.; 1.-20. sz. mellékletek

 

9./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-276/2013., Sz-277/2013., Sz-278/2013., Sz-279/2013., Sz-280/2013., Sz-281/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-276/2013.; Sz-277/2013.; Sz-278/2013.; Sz-279/2013.; Sz-280/2013.; Sz-281/2013. sz.;

 

10./ Javaslat a házankénti szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
Sz-270/2013. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-270/2013. sz.

 

11./ Lakóház-felújítási pályázatok elbírálása
Sz-265/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-265/013. sz.; 1. sz. melléklet

 

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről
124/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

124/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató a térfelügyeleti kamera áthelyezéséről
144/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

144/2013. sz. 

 

3./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-291/2013., Sz-291/2/2013. sz. előterjesztések
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

 

Indokolás:
Több képviselő jelezte, hogy a szerdai napra összehívott bizottsági ülésen nem tud részt venni, ezért rendkívüli ülés összehívását kezdeményezem. Tekintettel arra, hogy a ”Lakóház-felújítási pályázat elbírálása” című napirend kiemelt fontosságú, és a Képviselőtestület napirendjei között is szerepel az előterjesztés, szükséges, hogy ezt a napirendi pontot a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

 

 

Budapest, 2013. június 3.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top