2013.06.06. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

120/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ A Méhecske, a Napfény és az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

133/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/34/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Javaslat „A magyar nyelvért” emlékdíjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

134/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Törvényességi felhívás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelettel kapcsolatban

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

135/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „va” zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

136/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

7./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

137/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a FESZOFE Kft-vel kötendő támogatási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2013., 125/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

132/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

10./ Együttműködési megállapodások megkötése és a 223/2012. (V.17.) számú, az 518/2012. (XII.06.) számú, valamint a 18/2013. (I.31.) számú határozat hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

139/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Beruházási engedélyokiratok jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

127/2013., 127/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A 2012. évben állami támogatásban részesített előadó-művészeti szervezetek által benyújtott beszámolók elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

130/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

131/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

138/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ 2013/2014. tanévben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

141/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Helyi Esélyegyenlőségi Program

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

128/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

17./ Javaslat a 2013. évi Fővárosi városrehabilitációs pályázatra benyújtandó helyszínekről

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

126/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

18./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint. II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

122/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat támogatásokról szóló döntések meghozatalára az Mötv. 42. § 4. pontja alapján

a) Lakóház – felújítási pályázatok elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

123/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b.) Támogatási Szerződés megkötése a Ferencvárosi „deák” Közalapítvánnyal az Mötv. 42. § 4. pontja alapján

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

123/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

c) 2013. évi templompályázat értékelése

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

123/3/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

d.) Támogatási Szerződés megkötése a Politológiai Párbeszéd Társaságával az Mötv. 42. § 4. pontja alapján

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

123/4/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Mellékletek

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásaikról

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató

143/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

124/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Tájékoztató térfelügyeleti kamera áthelyezéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

144/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2013. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

1/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2013. május 31.

 

Bácskai János

polgármester

Top