2013.06.05. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
100/3-4/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/34/2013.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Törvényességi felhívás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelettel kapcsolatban
135/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

135/2013. sz.

 

3./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „va”
zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának jóváhagyásra
136/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

136/2013. sz.

 

4./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés meghozatalára
137/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

137/2013. sz.

 

5./ Javaslat a FESZOFE Kft-vel kötendő támogatási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
125/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2/2013. sz.

 

6./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására
132/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

132/2013. sz.

 

7./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel kapcsolatos döntések meghozatalára
138/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

138/2013. sz.

 

8./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint. II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
122/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. II. félévi munkaterve
121/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2013. sz.

 

10./ Bp., IX. Vágóhíd u. 31-33. szám alatti helyiségcsoport határozott idejű bérbeadása a NOVUS Gimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére
Sz-266/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

 

11./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-267/2013, Sz-285/1013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-267/2013; Sz-285/1013. sz.

 

12./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiség elidegenítése
Sz-268/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

 

13./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-269/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-269/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

14./ Méltányossági lakás kérelem
Sz-270/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ Társasházban lévő üres lakások pályázat útján történő elidegenítése
Sz-274/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-274/2013. sz.

 

16./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-271/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

17./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-275/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásaikról
143/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató

143/2013. sz.; 1. sz. melléklet 

 

2./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-283/2013., Sz-283/2/2013 sz. előterjesztések
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Kandolka László elnök

 

 

Budapest, 2013. május 31.

Kandolka László s.k.
elnök

 

Top