2013.06.05. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
100/34/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „va”
zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának jóváhagyásra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
136/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet;
5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
137/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

4./ Javaslat a FESZOFE Kft-vel kötendő támogatási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
125/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
132/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet;

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
121/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók

 

1./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda
2011. és 2012. évi működésének szabályszerűségi ellenőrzéséről

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-286/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-272/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2013. május 31.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top