2013.05.15. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi gazdálkodásáról
93/2013., 93/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

93/2013.; 93/3/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
100/2013., 100/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2013.; 100/2/2013. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
81/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

81/2/2013. sz.

 

4./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (II. forduló)
84/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

84/2/2013. sz.

 

5./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve
95/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
(Mellékletek a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

95/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
110/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

110/2013. sz.

 

7./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012. évi beszámolójának, a 2012. évi éves beszámolóhoz
készített kiegészítő mellékletnek és 2012. évi üzleti jelentésének elfogadására
107/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: Mezey István képviselő

107/2013. sz.

 

8./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés meghozatalára
111/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

111/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

9./ Árverésre kiírandó Bp., IX. Soroksári u. 18. fszt.2. (hrsz.37921/0/A/2) szám alatti üres lakás induló árának mérséklése
96/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

96/2013. sz.

 

10./ Az Örökimádás Lelkészség használatában álló Bp. IX. Üllői út 75-77. B.ép. földszint.I. sz. alatti helyiség bérleti díjának mérséklése
96/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

96/2/2013. sz.

 

11./ Javaslat a közös megegyezéssel történő bérleti szerződés megszűntetés eldöntésre vonatkozó szempontok kialakítására
Sz-241/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Kandolka László képviselő

Sz-241/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

12./ A Budapest, IX. Üllői út 121. pince IX. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka – Ferencváros kerületi csoportja részére
Sz-229/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-229/2013. sz.

 

13./ A Gazdasági Bizottság GB 82/2013. (III.06.) sz. határozatának módosítása a Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány használatában álló Budapest, IX. Üllői út 23/A. földszint IV. sz. alatti helyiség bérleti díjának mérséklésére vonatkozóan
Sz-222/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-222/2013. sz.

 

14./ A Bp. IX. ker. Ecseri út 38236/814 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-248/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-248/2013. sz.

 

15./ Az ELMŰ Hálózati Kft. Bp. VIII. ker. CORVIN Projekt 116B, 119A tömbök energiaellátása, 10 kV-os kábelhálózat kiépítése után megállapított, illetve a szakvéleményben meghatározott kártalanítási összeg különbözetének elengedésére vonatkozó kérelem
Sz-249/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-249/2013. sz.

 

16./ Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-223/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

17./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-224/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

18./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-230/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

19./ Gazdasági Bizottság GB.73/2013.(III.06.) számú határozatának módosítása
Sz-225/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

 

20./ Gazdasági Bizottság GB.74/2013.(III.06.) számú határozatának visszavonása
Sz-226/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

 

21./ Lakásfelajánlás a 2000-ig nyilvántartásba vett, lakással nem rendelkező kérelmezők részére
Sz-227/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a 2012. évi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról
93/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Madár Éva irodavezető

93/2/2013. sz.

 

2./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-243/2013., Sz-243/2/2013 sz. előterjesztések
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Kandolka László elnök

 

 

Budapest, 2013. május 10.

Kandolka László s.k.
elnök

Top