2013.04.25. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a műfüves focipálya megépítésére vonatkozó pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

90/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat sportfejlesztési koncepció elfogadására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

91/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat Nagyszentjános Község Önkormányzata részére történő pénzeszköz átadásra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

92/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

Indokolás:

A műfüves focipálya építésére vonatkozó pályázat benyújtására 2013. május 2-ig van lehetőség a BM rendelet alapján, amelyről a Képviselőtestületnek szükséges döntést hoznia.

 

Budapest, 2013. április 22.

 

Bácskai János

polgármester

Top