2013.04.24. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a műfüves focipálya megépítésére vonatkozó pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

90/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat sportfejlesztési koncepció elfogadására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

91/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat Nagyszentjános Község Önkormányzata részére történő pénzeszköz átadásra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

92/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

4./ A 2013. évi kulturális tevékenységek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-211/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A 2013. évi egyházak és egyházi szervezetek, társadalmi és civil szervezetek és helyi nemzetiségi
önkormányzatok pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-212/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A 2013. évi szabadidősport támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-213/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

7./ A 2013. évi óvodai diáksport támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-214/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

Indokolás:

 

A pályázatokat a pályázati kiírás szerint április 30-ig kell elbírálni, illetve a 2013. április 25-i rendkívüli képviselőtestületi ülés napirendjeivel kapcsolatosan szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

Budapest, 2013. április 23.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top