2013.04.04. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására

Előterjesztő: Humán Ügyek Bizottsága

70/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló rendelet (II. forduló)

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

57/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

82/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

63/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

81/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

84/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

83/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a FESZOFE Kft-vel kötendő támogatási szerződések jóváhagyásár

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

79/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a FEV IX Zrt-vel kötött szerződéseinek módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

85/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

10./ Javaslat MLSZ műfüves focipálya építésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

86/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

11./ Csodacsokoládé Kft. fellebbezése, valamint a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 98/2013.(III.06.) sz. határozata végrehajtásának felfüggesztése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

75/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának törvénymódosítási javaslata

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

80/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint. II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

76/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A HALABUK Szolgáltató Kft. által bérelt Budapest, IX. Lónyay u. 7. pince IV. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának mérséklése

Előterjesztő: Kandolka László képviselő

72/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a KLIK-kel történő Konzorciumi megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

87/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

16./ Az Új Út Szociális Egyesülettel kötött ellátási szerződés módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

71/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

77/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Ferencváros Közterület-felügyelet 2012. évi teljesítményéről

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

73/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a 2012. évi környezetvédelmi feladatok teljesítéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

78/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2012. évi szociális szolgáltatásairól

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

74/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

4./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/4/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2013. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

1/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2013. március 29.

 

Bácskai János

polgármester

Top