2013.05.15. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
93/2013.; 93/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
100/2013.; 100/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
99/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
95/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet
(Mellékletek a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)

 

5./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
111/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012. évi beszámolójának, a 2012. évi éves beszámolóhoz
készített kiegészítő mellékletnek és 2012. évi üzleti jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Mezey István képviselő
107/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet;
5. sz. melléklet

 

Tájékoztatók

 

1./ Tájékoztató a 2012. évi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Madár Éva irodavezető
93/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-220/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2013. május 10.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top