2013.04.03. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
81/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

81/2013. sz.

 

2./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
84/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

84/2013. sz.

 

3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ- ének módosítására
83/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

83/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

4./ Javaslat a FEV IX Zrt-vel kötött szerződéseinek módosítására
85/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

85/2013. sz.

 

5./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint. II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
76/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

6./Javaslat MLSZ műfüves focipálya építésére
86/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

86/2013. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

7./ A HALABUK Szolgáltató Kft. által bérelt Budapest, IX. Lónyay u. 7. pince IV. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának mérséklése
72/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kandolka László képviselő

72/2013. sz.

 

8./ Méltányossági lakás kérelmek
Sz-189/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-190/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-191/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

11./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-186/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-186/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

12./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiség elidegenítése
Sz-185/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

 

13./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-184/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-184/2013. sz.; 1. sz. melléklet 

 

14./ Peren kívüli egyezség megkötése
Sz-197/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

 

15./ A Gazdasági Bizottság GB 414/2012.(X.03.) sz. határozat 3.a) pontjának visszavonása
Sz-179/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

 

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-181/2013., Sz-181/2/2013 sz. előterjesztések
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Kandolka László

 

 

Budapest, 2013. március 29.

Kandolka László s.k.
elnök

Top