2013.03.20. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ ”Föld Napja” 2013. alkalmából pályázat kiírása
Sz-166/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté RÖNK elnöke

Sz-166/2013. sz.

 

2./ A Bp. IX., Börzsöny u. 4. sz. alatti lakóház felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő
támogatás munkanemének módosítása
Sz-165/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-165/2013. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 59/2013.(II.28.) sz.
határozatának módosítása
Sz-164/2013. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

Sz-164/2013. sz.

 

4./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-155-162/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-155-162/2013. sz.

 

 

Budapest, 2013. március 14.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top