2013.03.19. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ új SZMSZ-ének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-173/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

2./ Kulturális tevékenységek támogatása, 2013. évi pályázat kiírása – 3972. számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-170/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerületi bejegyzéssel rendelkező sportegyesületek és magánszemélyek számára kiírandó 2013. évi szabadidősport pályázat meghirdetése – 3415. számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-175/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2013.(II.19.) számú költségvetési rendeletében a diáksportra előirányzott keretösszegének felosztása (3413. számú költségvetési sor)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-174/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok részére meghirdetésre kerülő, 2013. évi pályázat kiírása – 3989 számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-172/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A társadalmi és civil szervezetek részére meghirdetésre kerülő, 2013. évi pályázat kiírása – 3922 számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-169/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Az egyházak és egyházi szervezetek részére meghirdetésre kerülő, 2013. évi pályázat kiírása – 3921 számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-171/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a 2013.évi 3202.sz. „Roma Koncepció” költségvetési sor felosztására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-176/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” Díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-168/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) Illyés Miklós elnök

 

Indokolás:

 

A pályázatok kiírására a 2013. évi költségvetés elfogadását követően kerül sor. A támogatási összeg felhasználásának ideje az adott év december 31.-e. A pályázatok kiírásához a bizottság döntése szükséges.

 

Budapest, 2013. március 14.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top