2013.03.07. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására, valamint Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására

Előterjesztő: Humán Ügyek Bizottsága, Illyés Miklós elnök

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága, Martos Dániel elnök

51/2013., 51/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága, Martos Dániel elnök

2./ Beszámoló a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

61/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

63/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló rendelet

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

57/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

66/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

6./ Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatellátásával összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

65/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2013. évi nyári zárva tartása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

53/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Óvodavezetői pályázatok kiírása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

64/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Platán Idősek Klubja új helyszínen történő elhelyezésére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

67/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Közterület átnevezése

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

49/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Egyedi lakás- és helyiségügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

a.) Árverésre kiírandó Bp. IX., Soroksári u. 18. fszt. 2. (hrsz: 37921/0/A/2) szám alatti üres lakás induló árának mérséklése

60/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b.) Bp. IX., Vágóhíd u. 31-33. szám alatti helyiségcsoport határozott idejű bérbeadása a NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

60/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

c.) Az M-Bistro Kft. bérleti díj fizetési kötelezettségének szüneteltetése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

60/3/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a Budapest IX. Lónyay u. 19. fsz. II. szám alatti helyiség önkormányzati telephellyé minősítésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

62/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának törvénymódosítási javaslata

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

59/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Macovei Erzsébet fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 31/2013.(I.30.) sz. határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

52/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft névváltoztatása és üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő: Mezey István képviselő

69/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

16./ Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata képviselőinek adatkérési protokollja

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

68/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

58/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

56/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

54/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2012. évi működéséről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

55/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/3/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Budapest, 2013. március 1.

 

Bácskai János

polgármester

Top