2013.03.06. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Árverésre kiírandó, Bp., IX. Soroksári u. 18. fszt.2. (hrsz. 37921/0/A/2) szám alatti üres lakás induló árának
mérséklése
60/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

60/2013. sz.

 

2./ Bp., IX. Vágóhíd u. 31-33. szám alatti helyiségcsoport határozott idejű bérbeadása a NOVUS Gimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére
60/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

 

3./ Az M-Bistro Ráday Kft. bérleti díj fizetésének szüneteltetése
60/3/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

60/3/2013. sz.

 

4./ Javaslat a Budapest IX. Lónyay u. 19. fsz. II. szám alatti helyiség önkormányzati telephellyé minősítésére
62/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

62/2013. sz.

 

5./ Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft névváltoztatása és üzleti tervének elfogadása
69/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

69/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

6./ Bp., IX. Toronyház u. 3/A fszt.I./TB4. szám alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Ferencvárosi Görög
Nemzetiségi Önkormányzat részére
Sz-142/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-142/2013. sz.

 

7./ A Bp. IX., Üllői út 23/A. földszint IV. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kisebbségi és Emberi
Jogi Alapítvány részére
Sz-143/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

 

8./ A Liliput Nonprofit Kft. bérleti díj fizetésének szüneteltetése
Sz-144/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

 

9./ Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-145/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-146/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

11./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-147/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

12./ Gazdasági Bizottság határozatának visszavonása
Sz-148/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Puskás László irodavezető-helyettes

 

13./ Lakásfelajánlás a 2000-ig nyilvántartásba vett, lakáskérelemmel nem rendelkező kérelmezők részére
Sz-149/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-149/2013. sz. 

 

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-139/2013., Sz-139/2/2013 sz. előterjesztések
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Kandolka László

 

 

Budapest, 2013. március 1.

Kandolka László s.k.
elnök

Top