2013.02.14. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

299/4/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat – tájékoztatásul)

299/5/2012. sz., 299/6/2012. sz., 299/7/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

42/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2013. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat – tájékoztatásul)

24/3/2013. sz., 24/4/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Javaslat a 2013. évi elidegenítési címjegyzékre

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

40/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

44/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

45/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

46/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

25/2013. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat – tájékoztatásul)

25/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

47/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

10./ Javaslat térfelügyeleti-rendszer bővítésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

35/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Illetménykiegészítés alpolgármesteri foglalkoztatási jogviszony mellett

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

38/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Közterület fejlesztési és közterület-használati megállapodás megszüntetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

48/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

13./ Feladat-ellátási szerződés megkötése az Esély közösségi Egyesülettel

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

37/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó támogatás igényléshez szükséges önerő biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

36/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Liliom Óvoda vezetőjének felmentési kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

39/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a polgármesternek 2013. február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjesztenie, illetve annak érdekében, hogy a rendelet elfogadása a jogszabályban meghatározott határidőig biztosítva legyen a Képviselőtestület döntése szükséges.

 

Budapest, 2013. február 8.

 

Bácskai János s.k.

polgármester

Top