2013.03.07. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
63/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft névváltoztatása és üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő: Mezey István képviselő
69/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

Tájékoztatók

 

1./ Tájékoztató a 2012. évi ellenőrzési és összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről.

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző
Sz-135/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a 2013. évi Költségvetési Koncepció Ellenőrzési Jelentéséről

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-136/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-137/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Indokolás:
A bizottság hatályos ügyrendjének I. pont – A bizottság működése, az ülésezés rendje – (2) bekezdése szerint a bizottság a rendes üléseit a testületi ülést megelőző napon tartja, ezért a képviselőtestületi üléssel azonos napon összehívott bizottsági ülés rendkívüli ülésnek minősül.

 

 

Budapest, 2013. március 1.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top