2013.02.13. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

299/4/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat – tájékoztatásul); 299/5/2012. sz., 299/6/2012. sz., 299/7/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

42/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (II. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

24/2013. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat – tájékoztatásul); 24/3/2013. sz., 24/4/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

44/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

45/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Feladat-ellátási szerződés megkötése az Esély közösségi Egyesülettel

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

37/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására vonatkozó támogatás igényléshez szükséges önerő biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

36/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Liliom Óvoda vezetőjének felmentési kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

39/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Ferencvárosi Tanoda 2013. évi támogatása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-68/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Méltányossági kérelmek

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-64-65-67/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2013. február 8.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top