2013.01.30. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ 2013. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

18/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat az önkormányzat adósságának állam általi részben történő átvállalásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

14/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

25/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

26/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

6/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

7./ Javaslat az EPC cégcsoport címerhasználati kérelmének elbírálására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

8/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Előadó-művészeti szervezetek közszolgáltatási szerződéseinek elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

27/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány támogatási szerződésének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

10/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Az 518/2012. (XII.06.) sz. határozat módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer „bubi” telepítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások megadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

15/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ DOTRA Kft. fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 402/2012.(XI.07.) sz. határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

17/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

16/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Interpellációra adott válasz

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

318/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a FESZ Kft. által ellátott feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

21/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Ellátási szerződés megkötése a Body Guard Hungary Kft-vel

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

7/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Méhecske Óvoda Napraforgó csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

12/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

23/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Ferencvárosi óvodák 2013. évi nyári zárvatartása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

9/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Epres Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

33/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Javaslat felügyelő bizottsági tagok cseréjére

Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető

29/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

11/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a KIK-kel megkötött megállapodás tartalmáról és a későbbiekben kötendő megállapodások aktuális helyzetéről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

30/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a kerületi küldött 2012. II. féléves munkájáról

Előterjesztő: Veres László kerületi küldött

5/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2012. évi működéséről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

13/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató az Idősügyi Tanács 2012. évi működéséről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

31/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2012. évi működéséről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

19/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Tájékoztató a nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtár használatról a 2012. évben

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

20/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Tájékoztató a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt átdolgozott pályázatának eredményéről és a Támogatási Szerződés aláírásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

32/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

A költségvetési rendelet megalkotásával összefüggésben az I. fordulós rendelettervezetet a Képviselőtestületnek szükséges megtárgyalnia, annak érdekében, hogy a II. fordulós tárgyalás a jogszabályban meghatározott határidőig biztosítva legyen.

 

Budapest, 2013. január 25.

 

Bácskai János

polgármester

Top