2013.01.30. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló)
24/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
6/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

6/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

3./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
16/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

4./ Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-38/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

5./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-33/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

6./ A Bp. IX., Gubacsi út 21. II. em. 42. szám alatti és a Bp. IX., Gubacsi út 21. II. em. 48. szám alatti lakások
bérleti érték különbözete
Sz-36/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Közös tulajdonú tárolóhelyiség elidegenítése
Sz-34/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-34/2013. sz.

 

8./ A Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása
Sz-39/2013. sz., Sz-40/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-39/2013. sz.

 

9./ Állami gondozottak részére bérbe adható lakáscímek jóváhagyása
Sz-41/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-41/2013. sz. 

 

10./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-35/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a Ráday utcában lévő, piaci alapon működő cégekkel kötött megállapodásokról
Sz-42/2013. sz. (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

 

2./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-26/2013. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Kandolka László elnök

 

 

Budapest, 2013. január 25.

Kandolka László s.k.
elnök

Top