2013.01.17. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A fenyőfa árusításra meghirdetett, megmaradt közterületek hasznosítása

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
Sz-6/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Dandár utca 22. sz. Társasház kérelme

Előterjesztő: Martos Dániel bizottsági elnök
Sz-9/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 330/2012.(IX.06.) sz. és a
424/2012.(XI.21.) sz. határozatainak visszavonása

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
Sz-3/2013 sz.,Sz-4/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-5/2013.; Sz-10/2013 sz.; Sz-11/2013 sz.; Sz-12/2013 sz.; Sz-13/2013 sz.; Sz-14/2013 sz.; Sz-15/2013 sz.; Sz-16/2013 sz.; Sz-17/2013 sz.; Sz-18/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-2/2013.; Sz-19/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Közterület-használati díj mérséklése iránti kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-1/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:
Több közterületi-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági
döntés szükséges.

 

 

Budapest, 2013. január 14.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top