2013.01.17. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A fenyőfa árusításra meghirdetett, megmaradt közterületek hasznosítása
Sz-6/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

Sz-6/2013. sz.

 

2./ Dandár utca 22. sz. Társasház kérelme
Sz-9/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Martos Dániel bizottsági elnök

Sz-9/2013. sz.

 

3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 330/2012.(IX.06.) sz. és a
424/2012.(XI.21.) sz. határozatainak visszavonása
Sz-3/2013 sz., Sz-4/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

Sz-3/2013 sz.; Sz-4/2013. sz.

 

4./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-5/2013., Sz-10/2013 sz., Sz-11/2013 sz., Sz-12/2013 sz., Sz-13/2013 sz., Sz-14/2013 sz., Sz-15/2013 sz., Sz-16/2013 sz., Sz-17/2013 sz., Sz-18/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-5/2013.; Sz-10/2013 sz.; Sz-11/2013 sz.; Sz-12/2013 sz.; Sz-13/2013 sz.; Sz-14/2013 sz.; Sz-15/2013 sz.; Sz-16/2013 sz.; Sz-17/2013 sz.; Sz-18/2013. sz.

 

5./ Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem
Sz-2/2013., Sz-19/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-2/2013.; Sz-19/2013. sz.

 

6./ Közterület-használati díj mérséklése iránti kérelem
Sz-1/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-1/2013. sz. 

 

Indokolás:
Több közterületi-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági
döntés szükséges.

 

 

Budapest, 2013. január 14.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top