2012.12.14. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a BÖP Kft. 2012. december 17-én tartandó taggyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

320/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Felhatalmazás köznevelési intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

321/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a 367/2012. (X.04.) számú KT határozatban foglaltakkal kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

322/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolására, és a végelszámoló megválasztására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

323/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattal

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

324/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

Indokolás: Az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti megállapodást 2012. december 15-ig szükséges megkötni a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásban vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján.

A jogszabályi kötelezettség határidőben történő betartásához a jogszabályok értelmében a Képviselőtestület

döntése szükséges.

 

Budapest, 2012. december 10.

 

Bácskai János

polgármester

Top