2012.12.13. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. december 13-án (csütörtök) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a 367/2012. (X.04.) számú KT határozatban foglaltakkal kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

322/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére a
Fővárosi Önkormányzattal

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

324/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

3./ Intézményi Zöldprogram Pályázat elbírálása

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-637/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ József Attila-lakótelep piacépítésével összefüggő közvélemény-kutatás és új Szabályozási Terv
készítése

Előterjesztő: Görgényi Máté RÖNK elnöke

Sz-638/2012. sz. előterjesztés

 

5./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-635/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A légszennyezést mérő állomás aktuális karbantartásának alkatrész cseréi

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-634/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ További használtolaj-gyűjtő konténerek kihelyezése Ferencváros területén

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-633/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ 37.680/4. hrsz. alatti közterület (Gát sétány Thaly Kálmán utca – Viola utca közötti szakasza)
éjszakai lezárása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-632/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

9./ Közterület-használat iránti kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-639/212 sz., Sz-640/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Indoklás:
A 2012. december 14-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeivel kapcsolatosan szükséges a bizottságok előzetes véleményezése.

Budapest, 2012. december 11.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top