2012.12.13. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Felhatalmazás köznevelési intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

321/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolására, és a végelszámoló megválasztására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

323/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Emléktábla elhelyezésének jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-641/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Rostás Mária térítési díj tartozásának elengedése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-642/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Kiss Klaudia térítési díj tartozásának elengedése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-643/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Erdei Nagy Ábrahám térítési díj tartozásának elengedése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-644/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

 

A 2012. december 14-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeivel kapcsolatosan szükséges a bizottságok előzetes véleményezése.

 

Budapest, 2012. december 11.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top