2012.12.13. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a BÖP Kft. 2012. december 17-én tartandó taggyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó
előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

320/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet 

 

2./ Javaslat a 367/2012. (X.04.) számú KT határozatban foglaltakkal kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

322/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolására, és a végelszámoló megválasztására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

323/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére a Fővárosi
Önkormányzattal

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

324/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

5./ Méltányossági lakás kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-636/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

 

A 2012. december 14-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeivel kapcsolatosan szükséges a bizottságok előzetes véleményezése.

 

Budapest, 2012. december 11.

 

Kandolka László s.k.

elnök

 

Top