2012.12.06. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatói pályázat kiírása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

298/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

(A pályázatok a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

299/2012. sz., 299/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ 2013. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

300/2012. sz., 300/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító önkormányzati rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

301/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

302/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ FTC Stadion és környéke KSZT módosítás

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

316/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

303/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft közszolgáltatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

304/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

9./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő térfigyelő kamerák használatára vonatkozó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

296/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat eszközök átvételére a Rendőrség részére történő átadás céljából

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

307/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

309/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat az oktatási intézmények működtetésével összefüggő intézkedések meghozatalára, és tájékoztató az eddig megtett intézkedésekről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

306/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

13./ Alapító Okiratok módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

308/2012., 308/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Küldetés Egyesülettel kötött ellátási szerződés módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

293/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ VII. kerületi Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

294/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ A 378/2011.(XII.7.) számú határozat módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

295/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ A 223/2012. (V.17.) számú határozat módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

311/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

287/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Bp., IX., Ferenc krt. 23. földszint. II. szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

289/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Peren kívüli egyezség megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

288/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ BMC Budapest Music Center Kft. fellebbezése a VVKB 398/2012. (XI.07.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

292/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának mérséklése (FB Kft., Karaván Művészeti Alapítvány, AFIKA Bt.)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

283/2012. sz., 283/2-3/2012. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ A Ferencvárosi Szabadidős SE tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

284/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

290/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Kérdés Polgármester úrhoz

Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető

Bácskai János polgármester

286/2012., 286/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2012. évi értékelése, 2013. évi programja

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

312/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

27./ Javaslat az Alsó-Bikarét és környéke KSZT módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint főépítészi tájékoztató a 2012. évi tevékenységről

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

315/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012 háromnegyed éves helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Madár Éva irodavezető

297/2012., 297/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról

297/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. január 1. és október 15. között végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Karas János IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

291/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/7/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2012. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

1/4/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató anyagok:

318/2012. sz.; 1 sz. melléklet

319/2012. sz.

 

 

Budapest, 2012. november 30.

 

Bácskai János

polgármester

Top