2012.12.05. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
299/2012. sz.; strong>299/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ 2013. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
300/2012. sz.; 300/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
302/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
303/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft közszolgáltatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
304/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

6./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő térfigyelő kamerák használatára vonatkozó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
296/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat eszközök átvételére a Rendőrség részére történő átadás céljából

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
307/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat az oktatási intézmények működtetésével összefüggő intézkedések meghozatalára, és tájékoztató az eddig megtett intézkedésekről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
306/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
287/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012 háromnegyed
éves helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
297/2012.; 297/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról
297/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-626/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2012. november 30.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top