2012.12.05. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatói pályázat kiírása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

298/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) (A pályázatok a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

299/2012. sz., 299/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ 2013. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

300/2012. sz., 300/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

4./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

302/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

303/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

309/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat az oktatási intézmények működtetésével összefüggő intézkedések meghozatalára, és tájékoztató az eddig megtett intézkedésekről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

306/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

8./ Alapító Okiratok módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

308/2012., 308/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Küldetés Egyesülettel kötött ellátási szerződés módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

293/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ VII. kerületi Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

294/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A 378/2011.(XII.7.) számú határozat módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

295/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A 223/2012. (V.17.) számú határozat módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

311/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

287/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület támogatási szerződésének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-624/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Rácz Kálmán Lajosné támogatási szerződésének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-623/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Király Fruzsina szülő személyi térítési díj csökkentése iránti kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-621/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012 háromnegyed
éves helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Madár Éva irodavezető

297/2012., 297/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról

297/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-620/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. november 30.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top