2012.12.05. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

299/2012. sz., 299/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ 2013. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

300/2012. sz., 300/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

303/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

287/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Bp., IX., Ferenc krt. 23. földszint. II. szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

289/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Peren kívüli egyezség megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

288/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának mérséklése (FB Kft., Karaván Művészeti Alapítvány, AFIKA
Bt.)

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

283/2012. sz., 283/2-3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A Ferencvárosi Szabadidős SE tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára
szolgáló helyiség biztosítása

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

284/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A Gazdasági Bizottság GB.19/2012.(I.25.) számú határozatának visszavonása és bérleti jog cseréjéhez
történő hozzájárulás

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-622/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) dr. Bácskai János polgármester

 

10./ A BMC Budapest Music Center Bp. IX. ker. Mátyás u. 8. szám alatti ingatlan energiaellátás bővítése után
fizetendő kártalanítási összeg elengedésére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-610/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ LIGETSOR BAU Kft., Bp. IX. Ráday u. 46. szám alatti bölcsőde felújítási határidejének csúszása miatti
kötbér elengedés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-609/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-598/2012. sz., 600/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-601/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

14./ Szolgálati jelleggel bérbe adott lakás címének módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

Sz-602/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrök
elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-611/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Méltányossági lakás kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-628/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Minőségi lakáscsere kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-604/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ A piaci alapú bérbeadásra meghirdetett lakások 2012. november 19-én 16 óráig beérkezett érvényes
pályázatok alapján a nyertes személyének kiválasztása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-605/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-608/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-606/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Az elsőfokú szabálysértési hatósági ügyek ellátására Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának
Képviselő-testületével fennálló társulás megszűnésekor a megkötött megállapodás felmondásával összefüggő
elszámolás

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-618./2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása

Előterjsztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-603/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Gazdasági Bizottság határozatának visszavonása

Előterjsztő: Kandolka László elnök

Sz-607/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012 háromnegyed
éves helyzetéről

Előterjsztő:

dr. Bácskai János polgármester

Madár Éva irodavezető

297/2012., 297/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról

297/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról

Előterjsztő: Kandolka László elnök

Sz-619/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. november 30.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top