2012.11.21. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. november 21-én (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2012. évi templompályázat értékelése

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-587/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet

 

2./ Színes Város Csoport támogatási kérelme

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-596/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

3./ Szentágothai János térre tervezett szobrok elhelyezése és környezetrendezés

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-595/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

 

4./ A fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-588/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-589/2012., Sz-590/2012., Sz-591/2012., Sz-594/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (Sz-589)
1. sz. melléklet (Sz-590)
1. sz. melléklet (Sz-591)
1. sz. melléklet (Sz-594)

 

6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-592/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-593/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Goethe-Institut Budapest IX., Ráday u. 58. előtti területre közterület-használati kérelem daruállítás
céljára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-597/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

Budapest, 2012. november 16.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top