2012.11.08. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Ferencvárosi kitüntetések adományozása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

270-273/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

277/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

278/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

266/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a 237/2011. (VII.15.) számú KT. határozat 1-3. pontjainak visszavonására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

260/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Kormányhivatal felhívása alapján a 25/2009. (II.09). számú határozat visszavonására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

279/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat az oktatási intézmények 2013. január 01-étől történő működtetési feladatainak ellátására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

280/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat az FMK eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó pályázat eredménye alapján szükséges döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

264/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a FESZOFE rövidített nevének bejegyzéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

265/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

10./ Bp. IX., Ferenc krt. 22. fszt. II. (hrsz. 36890/0/A/2) sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

262/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Bp. IX. kerület Soroksári út 91. szám alatti, 38073. helyrajzi számú ingatlan tulajdonközösségének

megszüntetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

263/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A Molnár Ferenc Általános Iskola logopédiai osztályának eszközigénye

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

267/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

13./ 2013. évi teljesítménykövetelmény célok meghatározása a Hivatal köztisztviselői részére

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

275/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ 2013. évi teljesítménykövetelmény célok meghatározása a Ferencvárosi Közterület-Felügyelet köztisztviselői részére

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-Felügyelet igazgatója

276/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ 2013. évi ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

269/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

16./ Magyarkanizsa támogatási kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

274/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ A Krétakör Alapítvány fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 247/2012. (VI.27.) sz. határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

261/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjának cseréjére

Előterjesztő: Kassab Adonis képviselő

282/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

19./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

268/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/6/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató anyagok:

281/2012

 

Budapest, 2012. október 31.

 

Bácskai János

polgármester

Top