2012.11.07. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Térítési díj elengedése iránti kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-571/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-578/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat kitüntetések adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök

Sz-582/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

266/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat az oktatási intézmények 2013. január 01-étől történő működtetési feladatainak ellátására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

280/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat az FMK eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó pályázat eredménye alapján szükséges döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

264/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A Molnár Ferenc Általános Iskola logopédiai osztály eszközigénye

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

267/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

8./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szakmai programjának módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-570/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) (A melléklet a Szervezési Csoportnál megtekinthető); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

9./ Drégely u. 19. szám alatti rendelő felnőtt háziorvosainak rendelési idő módosítás iránti kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-569/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Gyermek- és felnőtt háziorvosi körzetek működtetésére kötött megállapodások módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula

Sz-575/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Támogatói jegyek vásárlása a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Mikulásnapi Vidám Gyermeknap” című segélykoncertre

Előterjesztő: Formanek Gyula

Sz-574/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A Ferencvárosi Torna Club kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-579/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatási kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-577/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Támogatási kérelem

Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök

Sz-568/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a 2012. évi nyári táboroztatás tapasztalatairól

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-576/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-566/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Tájékoztató anyagok:

 

281/20212.

 

Budapest, 2012. október 31.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

Top