2012.10.24. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Járási megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

255/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Bp., IX. Ráday u. 31/B fszt. I. szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

258/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

259/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2012. október 19.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top