2012.10.17. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. október 17-én (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Pályázat hirdetése védett templomok felújításának támogatására

Előterjesztő:

Sz-544/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Pályázat hirdetése nem rendeltetésszerű felületképzések megelőzésének támogatására

Előterjesztő:

Sz-545/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

3./ Társasházankénti szelektív hulladékgyűjtés 2012. pályázat elbírálása

Előterjesztő:

Sz-543/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Piazza D.F. Kft „Miénk a Tér Fesztivál” című rendezvény közterület-használati kérelme

Előterjesztő:

Sz-539/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek

Előterjesztő:

Sz-540/2012. sz., Sz-541/2012. sz., Sz-542/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2012. október 12.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top