2012.10.04. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

242/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ A Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

235/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

(A pályázatok a meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Állami köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez kapcsolódó döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Pál Tibor képviselő

232/2012., 232/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

236/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

5./ JAT akcióterületi tervének elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

237/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

6./ Gubacsi dűlő KSZT (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

238/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

245/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a szeszes ital fogyasztásának és a káros, bódulatkeltésre alkalmas szer és anyag alkalmazásának tiltott, közösségellenes magatartásként történő meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

248/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

227/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Drégely utca 19. szám alatti háziorvosi rendelő akadálymentesítése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

224/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a Ráday Könyvesház bérleti szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

249/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

12./ Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára

Előlterjesztő: Englóner Erzsébet ügyvezető igazgató

246/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

13./ CsaNa MANÓ Kft. tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása iránti kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

219/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013.évi fordulójához történő csatlakozás

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

223/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Molnár Ferenc Általános Iskola további napközis csoport nyitásának fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

229/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Az iskolai maximális csoport/osztálylétszám túllépésének fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

230/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Az óvodai maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

233/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Beléptető rendszer kialakítása és bevezetése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat fenntartású oktatási intézményekben

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

250/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

19./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

231/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Az Off Alapítvány kérelmének elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

222/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Interpelláció

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

220/2012., 220/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. működésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Mezey István képviselő

244/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Javaslat a 279/2012. (VII.10.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

243/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása

Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő

225/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Javaslat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tagjának cseréjére

Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő

226/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő

239/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

27./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat

Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő

241/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

28./ A Képviselőtestület 181/2012. (V.03.) számú határozatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

221/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

29./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

234/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

30./ SMIRA MÉDIA GUARD Kft. fellebbezése a VVKB 286/2012. (VII.10.) sz. határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

240/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

31./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

228/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinél lefolytatott soron kívüli rendszerellenőrzésről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

251/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinél lefolytatott soron kívüli rendszerellenőrzésről szóló jelentésre Körősi Zoltán úr által tett észrevételekről

Előterjesztő: Körősi Zoltán ügyvezető igazgató

252/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

3./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/5/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2012. szeptember 28.

 

Bácskai János

polgármester

Top