2012.10.25. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Járási megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

255/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat az elsőfokú szabálysértési feladatok ellátásáról szóló hatósági igazgatási társulásra vonatkozó szerződés felmondására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

256/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Könyves Kálmán körút – Üllői út – Nagyvárad tér – Gyáli út által határolt terület (FTC stadion és környéke) KSZT

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

254/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet

 

4./ Bp., IX. Ráday u. 31/B fszt. I. ( hrsz. 36975/0/A/1) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

258/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

259/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: A Képviselőtestületnek a jogszabályok értelmében október 31-ig döntenie kell a Kormányhivatallal történő megállapodás jóváhagyásáról.

 

Budapest, 2012. október 19.

 

Bácskai János

polgármester

Top